Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Rędziny brunatne

(Gleboznawstwo leśne), gleby podtypu rędziny brunatne muszą spełniać kryteria typu → rędziny i wyróżniono je na podstawie występowania pod poziomem A poziomu → cambic. Może on występować samodzielnie lub łączyć cechy z innym poziomem. Morfologia profilu może być wyrażona następująco: Ol–A–ABbr–BbrCca–Rca. Powstanie poziomu cambic wiąże się z częściowym wymyciem węglanów z górnych poziomów i nieznaczne ich zakwaszenie. Pozostałe cechy tego podtypu są zbliżone do rędzin właściwych. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → rędziny. Są to bardzo dobre gleby i w lasach stanowią siedliska żyznych buczyn i grądów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt