Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

regionalizacja hydrogeologiczna

(inżynieria leśna, hydrologia), pozioma  strefowość hydrogeologiczna. Opisowe i kartograficzne, obszarowe wydzielenie jednostek hydrogeologicznych, hydrostrukturalnych. W Polsce dokonuje się osobno regionalizacji hydrogeologicznej ogólnej, a osobno dla wód słodkich, zwykłych, wyróżniając w tym drugim przypadku jednostki systemów przedkenozoicznych i jednostki systemów kenozoicznych, lub też bierze się pod uwagę trzy plany hydrostrukturalne: przedkenozoiczny wraz z trzeciorzędem morskim (masyw karpacki), ze strukturami elewacyjnymi (masywy czyli cokoły) i depresyjnymi (niecki, rowy, zapadliska), trzeciorzędowy (niecki, rowy), subzbiorniki, czwartorzędowy: pasma zbiorników związane z formą i genezą utworów: doliny, pradoliny, doliny kopalne, sandry, sandry kopalne (struktury między morenowe).
ang. division of a territory into hydrogeological regions
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Macioszczyk A., Podstawy hydrogeologii stosowanej, wyd. PWN 2011.
 

Powiązane hasła

region hydrogeologiczny

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt