Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

regionalna dyrekcja ochrony środowiska (RDOŚ)

(Ochrona przyrody), państwowa jednostka budżetowa, realizująca zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska na obszarze województwa. Organizację RDOŚ określa statut, nadany w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska. W Polsce działa 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska na podstawie statutów nadanych rozporządzeniami Ministerstwa Środowiska z dnia 10 listopada 2008 roku.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 124

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt