Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

regresja

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. regressio = cofanie się], stopniowe zanikanie danego ekosystemu w efekcie zmian warunków środowiska wywołanych zewnętrznymi czynnikami naturalnymi lub antropogenicznymi, objawiające się ustępowaniem zespołów roślinnych lub zwierząt z danego terenu. Wiąże się z upraszczaniem struktury ekosystemu i zanikiem jego pierwotnych funkcji; jest to np. wymieranie lasu na skutek kwaśnych opadów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt