Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

regulacja stosunków wodnych w zadrzewieniach

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), uwilgotnienie gruntów jest oprócz rodzaju podłoża i wielkości oraz dynamiki opadu uzależnione od:
- zdolności zatrzymywania wody w zadrzewieniach. Czynnikami decydującymi o zatrzymywaniu przez zadrzewienia wody opadowej są ulistnienie, cechy aparatu asymilacyjnego, żywotność drzew, zwarcie drzewostanu, natężenie opadu, wiatr, wystawa stoku, pora roku;
- parowania z powierzchni roślin i gleby. W naszej strefie klimatycznej parowanie stanowi ok. 425 mm opadu rocznego, a jego intensywność jest uzależniona głównie od warunków pory roku, pogodowych i cech zadrzewienia;
- retencyjności ryzosfery, co wraz z zacienieniem koronami drzew opóźnia spływ wód opadowych;
- procesów fizjologicznych roślin. Największą ilość wody rośliny zużywają w procesach transpiracji. Rodzime gatunki drzew transpirują ok. 300–400 mm rocznego i ok. 3–5 mm dziennego opadu. Stosunek ilości wytranspirowanej wody do wytworzonej masy drzewnej wynosi średnio dla drzew w naszej strefie klimatycznej 1:100. Ilość wody odparowywanej z podłoża jest w ciągu roku bardzo zmienna, jednak należy się spodziewać, że może wynieść nawet ok. 30 m3.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2010. Chirurgia drzew. Materiały do wykładów. KULiD UR, Kraków.

Publikacje powiązane tematycznie

Łuczyńska-Bruzda M. 1992. Elementy naturalne środowiska. Politechnika Krakowska, Kraków.
Łukasiewicz A., Łukasiewicz A. 2009. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

regulacja stosunków wodnych w zadrzewieniach

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt