Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

regulamin pracy

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy regulujące, obok ustaw, aktów wykonawczych do nich, statutu oraz układu zbiorowwego pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt