Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rejestracja czasu pracy

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), Systemy RCP przeznaczone są do zbierania i przetwarzania informacji o rzeczywistym czasie pracy. Podstawowym zdarzeniem, które rejestruje system jest użycie indywidualnej karty pracowniczej, która może być wykonana w formie plastikowego identyfikatora. Zbliżenie do czytnika i moment odczytu oraz fizyczne położenie urządzenia decyduje o logicznym znaczeniu odczytu.

Połączenie odczytanych zdarzeń z definiowalnym harmonogramem czasu pracy pozwala wyliczać realne wartości czasu pracy. Moduł może obsłużyć praktycznie wszystkie używane w praktyce kalendarze czasu pracy zakładu. W skrajnym przypadku każdy z pracowników, lub grupa pracowników może dysponować własnym harmonogramem czasu pracy. W ten sposób wypełnienie ustawowych zobowiązań związanych z kontrolą, nadzorem i rozliczaniem czasu pracy jest bardzo łatwe, sprawne i co najważniejsze – rzetelne.

System RCP dostarcza także wielu predefiniowanych raportów i zestawień o wewnętrznych próbach nadużyć, absencjach, czy niezgodnościach w rejestracji zdarzeń. Moduł ten posiada także wygodne narzędzia do rozliczania i planowania urlopów wypoczynkowych, rejestrowania zwolnień lekarskich i innych dowolnych absencji.

 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt