Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rejestrator leśniczego

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), komputer mobilny wraz z dedykowanym oprogramowniem, używany przez leśniczego. Rejestrator leśniczego jest podstawowym i niezastąpionym narzędziem pracy. Wdrożenie rejestratora leśniczego spowodowało zunifikowanie i uproszczenie obiegu dokumentów, pozwoliło na przyjęcie zasady jednokrotnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyeliminowało błędy występujące podczas ręcznej ewidencji, przyspieszyło obieg informacji i wpłynęło na uwiarygodnienie danych. Jednocześnie zapewniony został szybki dostęp do aktualnych danych oraz umożliwiono wydajne planowanie i analizę zdarzeń gospodarczych.
Wśród aplikacji rejestratora leśniczego wymienić można programy Leśnik, Notatnik, Brakarz, LasTransfer, eLAS_mobile.
Najnowocześniejsze technologie stosowane w rejestratorach leśniczych dają olbrzymie możliwości wykorzystania ich potencjału w praktyce. Wszystkie te nowe elementy są w miarę potrzeb wykorzystywane w Lasach Państwowych. Można tu wymienić wykorzystanie takich technologii jak np. wydruki poprzez bluetooth, transmisja danych i zdalne wydruki za pomocą wbudowanych modemów GPRS, wykorzystanie GPS do nawigacji i pomiarów, szerokie wykorzystanie kolorowego ekranu dotykowego, itd.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Artur Andrzejewski - Aplikacje mobilne i informatyzacja stanowiska leśniczego (Biblioteczka leśniczego - zeszyt 341. 2012. SITiD

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt