Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

retencja wodna

(siedliskoznawstwo leśne), zdolność środowiska przyrodniczego do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich w przestrzeni biotycznej (szata roślinna, gleba, grunt) lub abiotycznej (śnieg, lód, zbiorniki i cieki wodne). W lasach mamy do czynienia z małą retencją wodną (torfowiska, bagna, oczka wodne, starorzecza), której celem jest: poprawa uwilgotnienia siedlisk leśnych, zahamowanie odpływu wód powierzchniowych, zachowanie różnorodności ekosystemów leśnych, ochrona przeciwpożarowa lasu, poprawa warunków rekreacji i wypoczynku ludności.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt