Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Roczny Plan Łowiecki -RPŁ

(łowiectwo), dokument sporządzany przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na okres od 1 kwietnia do 31 marca. Podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (dla obwodów wyłączonych z wydzierżawienia). Zawiera m.in. informacje o liczebność zwierząt łownych (z wyłączeniem migrujących) w obwodzie łowieckim oraz liczbie zwierząt planowanych do odstrzału.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Jan Błaszczyk

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt