Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rodzaj siedliska leśnego

(siedliskoznawstwo leśne), jednostka wyróżniana w ramach typu siedliska leśnego, odzwierciedlająca zróżnicowanie geologiczno-glebowe; wykorzystywana w planowaniu hodowlanym (przy określaniu typu lasu, typu drzewostanu). Przykładowo w ramach TSL - LMśw na terenie jednego nadleśnictwa może wystąpić sytuacja, że LMśw występuje na glebach rdzawych właściwych wytworzonych piasków wodnolodowcowych oraz LMśw na glebach brunatnych kwaśnych wytworzonych z piasków zwałowych na glinach.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; uzupełnione R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012; zmienione R. Zielony

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt