Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rodzaje siedlisk naturalnych o pierwszorzędnym znaczeniu

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), oznaczają rodzaje siedlisk naturalnych zagrożonych zanikiem, które występują na terytorium, o którym mowa w art. 2 dyrektywy 92/43/EWG i w odniesieniu do ochrony, których Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości ich naturalnego zasięgu mieszczącego się w obrębie terytorium o którym mowa w art. 2 dyrektywy 92/43/EWG; rodzaje siedlisk naturalnych o pierwszorzędnym znaczeniu są w załączniku I oznaczone gwiazdką (*).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt