Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rodzaje zatruć

(ergonomia w leśnictwie), zatrucia można podzielić na: Ostre - proces chorobowy wywołany przez substancję toksyczną wchłoniętą do organizmu w dawce jednorazowej, charakteryzujący się na ogół dużą dynamiką objawów klinicznych. Podostre – szkodliwe zmiany w organizmie występujące w sposób mniej gwałtowny po podaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki. Przewlekłe – proces chorobowy powstający w warunkach przewlekłego narażenia na substancję toksyczną. (Przebieg zatruć zawodowych ma przeważanie charakter przewlekły. Również substancje toksyczne zanieczyszczające środowisko życia człowieka występują przeważnie w tak małych stężeniach, że wywołują zatrucia przewlekłe).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Koradecka, 1997. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T1. prac. zbiorowa, CIOP W-wa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt