Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

roślinożerność

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), zwierzęta roślinożerne wywierają dwojaki wpływ na zgrupowania roślin stanowiących ich pokarm:
1) selektywne żerowanie roślinożerców wpływa na kształtowanie się względnych liczebności poszczególnych gatunków roślin,
2) zgryzanie przez roślinożerców może skutecznie powstrzymywać wzrost populacji gatunków silnych konkurencyjnie, umożliwiając tym samym przetrwanie gatunkom konkurencyjnie słabszym.
Bardzo silna presja roślinożerców może prowadzić do zaniku populacji niektórych gatunków roślin i w efekcie - do zubożenia bogactwa gatunkowego całej biocenozy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt