Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rów

(inżynieria leśna, hydrologia), sztuczne koryto (wykop podłużny) często tylko okresowo napełniony wodą. Na ogół są to systemy rowów melioracyjnych (odwadniających i nawadniających). Prowadzi się je ze spadkiem terenu. Mają zwykle kształt trapezowy o nachyleniu skarpy zależnym od rodzaju gruntu. Podłoże skarp są zazwyczaj umocnione faszyną, a skarpy odarniowane. W korycie mogą występować progi (drewniane, betonowe, kamienne), bystrza oraz zastawki służące do spiętrzania wody w okresie nawodnień.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bajkiewicz-Grabowska E.,  2008 – Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach – Część techniczna. Praca zbiorowa. Warszawa 2008. CKPŚ
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praca zbiorowa 2006. Polska Zielona Sieć
Jędryka E., 2006: Proekologiczne budowle wodne. Rozwiązania konstrukcyjne, dostosowanie do parametrów hydraulicznych cieków i uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych. Poradnik. Falenty, wyd. IMUZ
Żelazo J., Popek Z., 2002: Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa, wyd. SGGW
 

Powiązane hasła

rów odwadniający

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt