Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

równowaga biocenotyczna

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), homeostaza biocenotyczna, stabilność ekologiczna [gr. bíos = życie + koinós = wspólny], stan biocenozy, w którym zachodzą tylko nieznaczne zmiany w składzie gatunkowym, a także ilościowym w obrębie poszczególnych populacji. Istnienie równowagi biocenotycznej przejawia się równowagą stosunków wewnętrznych, wynikającą z adaptacji organizmów do przeciętnych warunków środowiska. Utrzymuje się ona dzięki zdolności samoregulacji ekosystemu. W wypadku długotrwałych lub ostrych zmian (np. klimatu, wilgoci, wpływu człowieka) może dojść do jej trwałego zaburzenia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt