Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Rozbudowa baz surowcowych roślin runa leśnego

Do zabiegów mających na celu rozbudowę baz surowcowych gatunków owocodajnych i ziół leczniczych zalicza się zwiększanie areału danego gatunku poprzez zakładanie półupraw lub upraw. Półuprawy zakłada się w warunkach naturalnych - pod okapem drzewostanu, w lukach, na płazowinach, obrzeżach lasów, brzegach ziorników wodnych, skrajach dróg i.in. Do półupraw można wprowadzać wyłacznie gatunki rodzime, umiejętnie dostosowując skład gatunkowy do lokalnych warunków siedliskowych. Zakładanie półupraw ma zastosowanie w odniesieniu do tych gatunków (owocodajnych, ziół leczniczych), które nie nadają się na plantację bądź sprawiają trudności przy uprawie plantacyjnej. W półuprawach stosuje się podsiew, podsadzanie, uzupełnianie naturalnych stanowisk, ułatwianie samosiewu lub rozmnażania wegetatywnego. Alternatywnym rozwiązaniem rozbudowy baz jest uprawa plantacyjna gatunków, zarówno krajowych jak i obcych, które dobrze rozwijają się i plonują na otwartej przestrzeni. Uprawa plantacyjna daje możliwość mechanizacji prac, nawożenia, pielęgnacji i stosowania środków ochrony roślin oraz otrzymania plonu zazwyczaj bardziej obfitego i o wyrównanej jakości, w stosunku do użytków pochodzących ze stanu dzikiego. Surowce zbierane ze stanu dzikiego są jednak postrzegane jako mniej skażone wpływami cywilizacyjnymi, o wyższych walorach odżywczych i leczniczych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: Prof. Anna Barszcz

Barszcz A. 2018. Surowce leśne. Materiały do wykładów. Wersja elektroniczna. ZULiD, UR, Kraków. Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Beiser R. 2018. Jadalne zioła i owoce - lasów, łąk i pól. Wyd. Amber, Warszawa. Grochowski W., Grochowski A. 1994. Leśne grzyby, owoce i zioła. Zbiór i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa.  

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2019-12-27 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt