Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rożeniec

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Anas acuta, ang. Pintail) ptak z rodziny Anatidae (kaczkowate), rzędu Anseriformes (blaszkodziobe). Długość ciała 51-62 cm (plus wydłużone sterówki samca w szacie godowej ok. 10 cm), rozpiętość skrzydeł 79-87 cm, masa ciała 550-1100 g. Wyraźny dymorfizm płciowy wyłącznie w okresie lęgowym. Samiec w szacie godowej ma czekoladową głowę i szyję z białym klinem sięgającym po bokach szyi na tył głowy. Przód szyi i pierś białe, boki popielate, tył ciała kremowy i czarny. Na wierzchu czarne i popielate wydłużone pióra. Lusterko połyskujące zielono. Samica skromnie ubarwiona, brunatnobeżowa z łuskowanym rysunkiem na piórach. Dziób u obu płci smukły, stalowoszary. W Polsce regularnie przelotny i coraz rzadziej lęgowy. Zamieszkuje płytkie, bogato zarośnięte jeziora, starorzecza. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie IV-VI składa 7-9 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 22-24 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i IX-XI, zimuje w zachodniej Europie i basenie Morza Śródziemnego. Pożywienie: głównie rośliny wodne, także bezkręgowce wodne. Liczebność w Polsce szacowana była na 10-20 par, ale brak stwierdzeń lęgów po 2000 roku. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt