Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

różnorodność biologiczna

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), rozmaitość form życia na Ziemi lub na danym jej obszarze (kraj, region) rozpatrywana zazwyczaj na trzech poziomach organizacji przyrody jako: 1) różnorodność gatunkowa, czyli rozmaitość gatunków, 2) różnorodność ekologiczna, czyli rozmaitość typów zgrupowań, jakie te gatunki tworzą, 3) różnorodność genetyczna, czyli rozmaitość genów (alleli składających się na pule genetyczne populacji gatunków). Różnorodność biologiczna na świecie podlega ochronie na mocy konwencji ONZ z 1992 r. Dokument Polityka leśna państwa, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1997 r.(ochrona przyrody), zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami oraz zróżnicowanie ekosystemów.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 5 ust. 16(ochrona lasu), zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych. Mówiąc o różnorodności biologicznej jakiegoś obszaru, mamy na myśli różnorodność gatunków, różnorodność ich pul genowych oraz różnorodność ekosystemów. Instrukcja ochrony lasu - CILP 2004 r., s. 201

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt