Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

różnorodność biologiczna

(botanika leśna, ochrona roślin),  termin, który w oficjalnych dokumentach został zapisany w „Konwencji o różnorodności biologicznej” podczas „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku, oznaczający „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodność ekosystemów”. Równie znana definicja pochodzi z dzieła E. Wilsona (1992 – „Diversity of life. W.W. Morton and Co., New York, London): „…jest to zróżnicowanie organizmów rozpatrywane na wszystkich poziomach organizacji przyrody, od odmian genetycznych w obrębie gatunku, poprzez rodzaje, rodziny i jeszcze większe jednostki systematyczne, a także rozmaitość ekosystemów – zarówno zespołów organizmów żyjących w określonych siedliskach, jak i samych warunków fizycznych, w których żyją”.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Andrzejewski R., Weigle A. (red.). 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt