Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rozpoczęcie robót

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), czynności jakie musi wykonać inwestor, aby przystąpić do robót budowlanych, które można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę oraz zawiadomieniu organu (ustawa Prawo budowlane mówi o właściwym organie) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Czynności te wykonać trzeba co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Inwestor zobowiązany jest powołać kierownika budowy i dołączyć do zawiadomienia jego oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z kserokopią dokumentu stwierdzającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Inwestor otrzymuje odpłatnie z urzędu Dziennik budowy. Zgodnie z prawem, jako rozpoczęcie budowy traktuje się wykonywanie prac przygotowawczych, takich jak: niwelacja terenu, budowa tymczasowych obiektów (szałasów – pakamer), wykonanie przyłączy do sieci zewnętrznych (np. energetycznej), wykonanie studni czy też wytyczenie geodezyjne budynku na terenie działki.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
G. Trzciński. 2004. Budownictwo Leśne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt