Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rozręb (rozrąb)

(urządzanie lasu), pas zrębu zupełnego o szerokości około 15 m, który wykonuje się w celu wytworzenia ściany ochronnej (strefy ochronnej), głównie przeciwwietrznej, w drzewostanach IIb lub III klasy wieku. Po wykonaniu rozrębu ścianę ochronną kształtuje się w strefach przebiegających równolegle do jego granic poprzez częste i dość intensywne (rozluźniające) zabiegi trzebieżowe, preferujące silnie rozwinięte i mocno ukorzenione pojedyncze drzewa, tak zwane naturalne punkty oporu. Ścianę ochronną wzmacnia się przez podsadzenia drzew i krzewów. Rozręby stosuje się zazwyczaj w wypadku występowania litych, jednowiekowych drzewostanów na dużych łącznych obszarach. Rozręby są wtedy rozmieszczane tak, aby umożliwiły zastosowanie ostępów przejściowych w ramach jednego oddziału w celu umożliwienia wykonania cięć rębnych we właściwym czasie i z zachowaniem ładu przestrzennego.Rozręby należy zakładać w okresie poprzedzającym o co najmniej 20 lat planowe usunięcie starodrzewu osłaniającego, aby umożliwić ukształtowanie skutecznej strefy ochronnej dla drzewostanu odsłanianego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 85 ust. 1, 2

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt