Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rozumienie ekologii

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), jest możliwe jedynie w aspekcie ewolucyjnym. Ogromna rozmaitość organizmów, wielka różnorodność ich cech morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych jest wynikiem trwających wiele milionów lat procesów ewolucji. Piętno przemian ewolucyjnych widoczne jest w każdym osobniku. Zrozumienie współczesnej różnorodności przystosowań możliwe jest jedynie na podstawie znajomości historii ewolucji gatunków. Warunki środowiska, w jakich przychodzi żyć osobnikowi, wyznaczają ramy, w których może on realizować swoje przystosowania. Genom osobnika z kolei wyznacza charakter i zakres zmienności jego cech. Zrozumienie ekologii to zrozumienie natury tej nieprzerwanej weryfikacji genetycznie uwarunkowanych cech osobników w konfrontacji z warunkami środowiska.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt