Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ruchomości - jako składniki majątkowe trwałe

(ekonomika leśnictwa), środki trwałe w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie będące nieruchomościami (nieruchomościami gruntowymi, jak również nieruchomościami, prawnie niezespolonymi z gruntem). Do ruchomości trwałych należy w szczególności zaliczać maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, nie będące obrotowymi składniami majątkowymi, jak również inwentarz żywy, nie będący zwierzyną leśną. W uzupełnieniu powyższej definicji należy przyjąć, że wszelkie składniki majątkowe wyczerpujące definicję ruchomości trwałej powinny być traktowane jako aktywo majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W celu stworzenia podstaw rzetelności ewidencji kosztów działalności leśnej – ruchome środki trwałe można grupować według przeważającego przejawu działalności, której prowadzeniu służą. I tak można mówić o:a) ruchomościach trwałych, służących zasadniczej działalności administracyjnej, b) ruchomościach trwałych, służących działalności ogólnogospodarczej,c) ruchomościach trwałych, służących działalności pomocniczej,d) ruchomościach trwałych, związanych z uzdrowiskowym, rekreacyjnym oraz turystycznym zagospodarowaniem lasu, e) ruchomościach trwałych, związanych z zagospodarowaniem lasu, w skład których wchodzą: - ruchomości trwałe związane z edukacją leśną,- ruchomości trwałe związane z  nasiennictwem i selekcją, - ruchomości trwałe związane ze szkółkarstwem leśnym,- ruchomości trwałe związane z pozostałą działalnością w ramach hodowli lasu,- ruchomości trwałe związane z ochroną lasu przed pożarami,- ruchomości trwałe związane z pozostałą działalnością w ramach ochrony lasu,,- ruchomości trwałe związane z pozostałą działalnością w ramach ochrony lasu,- ruchomości trwałe związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej,- ruchomości trwałe związane z zagospodarowaniem lasu – pozostałef) ruchomościach trwałych, związanych z utrzymywaniem oraz eksploatowaniem zasobów wodnych we władaniu Lasów Państwowych, g) ruchomościach trwałych, związanych z użytkowaniem głównym lasu,h) ruchomościach trwałych, związanych z gospodarką łowiecką ,i) ruchomościach trwałych, związanych z użytkowaniem ubocznym lasu,j) ruchomościach trwałych, związanych z działalnością dodatkową w lasach,k) ruchomościach trwałych, związanych z prowadzeniem robót budowlano – montażowych,l) ruchomościach trwałych, związanych z działalnością zarobkową poza działalnością dodatkową, m) ruchomościach trwałych służących pozostałej działalności leśnej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt