Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ruchomości materialne jako nietrwałe składniki majątkowe

(ekonomika leśnictwa), rzeczowe aktywa obrotowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości, za wyjątkiem wyrobów i usług zdatnych do sprzedaży lub będących w toku, t.j. materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a ponadto aktywa pieniężne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, t.j. aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz; do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w  szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych; jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia  ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej). W skład ruchomości materialnych jako nietrwałych składników majątkowych wchodzą też w rozumieniu niniejszej definicji materialne pożytki naturalne lasu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt