Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rumowisko rzeczne

(inżynieria leśna, hydrologia), materiał stały i rozpuszczony transportowany przez rzekę. Ze względu na sposób transportu rumowisko rzeczne dzieli się na:
- toczyny, jest to rumosz skalny, czyli głazy i duże odłamki skał przetaczane po dnie rzeki lub tylko przesuwane podczas wielkich wezbrań;
- wleczyny, rumowisko wleczone po dnie rzeki, czyli takie, które w czsie ruchu nie traci kontaktu z dnem: są to otoczaki, żwiry i piaski;
- unosiny, rumowisko unoszone, czyli transportowane w masie wody: stanowią je najdrobniejsza frakcja mineralna i te cząstki organiczne, których ciężar właściwy jest większy od ciężaru właściwego wody;
- zawiesiny, rumowisko zawieszone, jest to przeważnie materiał pochodzenia organicznego, którego ciężar właściwy jest mniejszy od ciężaru właściwego wody;
- roztwory, rumowisko rozpuszczone, czyli związki chemiczne wyługowane ze skał przez wodę.
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bajkiewicz-Grabowska E.,  2008 – Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Byczkowski A. 1996, Hydrologia Tom I Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Byczkowski A. 1999, Hydrologia Tom II Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt