Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

RW - rozchód wewnętrzny

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), rozchód wewnętrzny (pobranie materiału) - RW. Sporządzony dokument potwierdza pobranie materiałów do zużycia na własne potrzeby jednostki oraz wydanie na deputaty.
Załączony wzór może być stosowany w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych tylko w sytuacjach uniemożliwiających jego automatyczne tworzenie w SILP. Odstępstwa od stosowania dokumentu RW w SILP wymaga odpowiedniego udokumentowania z podaniem przyczyn tych odstępstw.
Dla dokumentu RW jako dokumentu wejściowego do SILP należy stosować numerację odrębną od numeracji tych druków tworzonych w SILP.
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt