Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rybołów

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Pandion haliaetus, ang. Osprey) ptak z rodziny Pandionidae (rybołowy), rzędu Accipitriformes (szponiaste). Jedyny przedstawiciel tej rodziny. Długość ciała 52-60 cm, rozpiętość skrzydeł 152-167 cm, masa ciała 1120-2050 g. Z wierzchu jednolicie brunatny, od spodu biały. Na białej głowie czarna pręga przez oko i krótki czub. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce gniazduje wyłącznie na Mazurach i w Wielkopolsce. Zamieszkuje lasy w pobliżu wód. Do gniazdowania potrzebuje starych, okazałych sosen o płaskiej koronie. Przy ich braku korzysta ze sztucznych platform, a w Skandynawii gniazduje nawet na słupach wysokiego napięcia. W okresie IV-V składa 2-3 jaja, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 34-40 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i VIII-X, zimuje w Afryce. Żywi się wyłącznie rybami, na które poluje w spektakularny sposób, pikując z powietrza do wody. Liczebność w Polsce szacowana na ok. 50 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą, zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie oraz ochroną strefową. Strefa ochrony całorocznej obejmuje promień do 200 metrów od gniazda, strefa ochrony okresowej obowiązująca od 1 marca do 31 sierpnia obejmuje promień do 500 metrów od gniazda.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

rybołówochrona strefowa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt