Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ryjówka aksamitna

(zoologia leśna, ssaki), (Sorex araneus Linnaeus, 1758) przedstawiciel rodziny ryjówkowate Soricidae, podrodziny Soricinae. Pyszczek silnie wyciągnięty w ryjek. Okrywa włosowa gęsta, krótka. Grzbiet jednolicie brunatny, brunatnokasztanowy. Spód jaśniejszy, szaro-brunatny, łagodnie odgraniczony od grzbietu. Ogon równomiernie owłosiony. Długość ciała 4-8 cm, długość ogona 50-60 % długości ciała. Masa ciała 4-17 g (przezimki 6-17 g), zwykle 7-8 g. Efekt Dehnela. Długość czaszki 18-20 mm. Czaszka bardzo delikatna, kości cienkie. Brak łuków jarzmowych. Zębów 32. Wzór zębowy 3133/2013. Zęby zabarwione czerwono-brązowo. Drapieżna. Pokarm wyłącznie mięsny: drobne bezkręgowce, głównie owady, dżdżownice, ślimaki, wije, małe płazy, młode gniazdowe ssaki, padlina. Szybki metabolizm. Zapotrzebowanie pokarmowe wysokie, równe 100 % masy ciała. Gatunek terytorialny. Zamieszkuje lasy, zarośla, pola, łąki, turzycowiska, parki, ogrody, cmentarze. Wykorzystuje nory małych gryzoni. Gniazda pod ziemią, na kępach, przy/w zmurszałych pniach.Ruja III-IX, młode rodzą się w III-IX. Liczba miotów w roku: 3-4, liczba młodych w miocie 1-9. Aktywna cały rok i całą dobę, z przerwami na odpoczynek. Maksymalna długość życia 14 miesięcy. Średnio żyje 6 miesięcy. Wrogowie naturalni: głównie ptaki drapieżne, rzadziej drapieżne ssaki. Objęta ochroną gatunkową ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Pucek Z. 1984. Rząd: owadożerne - Insectivora. W: Z. Pucek (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. D.U. 2011 nr 237 poz. 1419

Publikacje powiązane tematycznie

Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Krystufek B., Reijnders P. J. H., Spitzenberger E., Stubbe M., Thissen J. B., Vohralik V., Zima J. (eds.) 1999. Atlas of European mammals. Academic Press, London.
Churchfield S. 1990. The Natural History of Shrews. Christopher Helm & A & C Black, London. 
Rychlik L. 2004. Konkurencja wśród ryjówek. W: B. Jędrzejewska i J. M. Wójcik (red.), Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej: 161-170. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża. 
Wójcik J. M. 2004. Ryjówki aksamitne - rasy i chromosomowe i ewolucja. W: B. Jędrzejewska i J. M. Wójcik (red.), Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej: 171-180. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża. 
Rychlik L. 1996. Systemy socjalne ryjówkowatych. Kosmos 45(2-3): 561-582. (6) Wójcik J. M., Wolsan M. (eds.) 1998. Evolution of shrews. Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, Białowieża.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt