Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rys historyczny ergonomii

(ergonomia w leśnictwie), początki nauki ergonomii można datować na lata dwudzieste poprzedniego stulecia, kiedy powstawała naukowa organizacja pracy w Stanach Zjednoczonych. W latach tych Taylor opracował i po raz pierwszy zastosował zasady nowej organizacji pracy, oparte na trzech podstawowych przesłankach: odpowiednim doborze ludzi do danej pracy, zastosowaniu odpowiednich metod pracy oraz stosowaniu stałych bodźców płacowych. W efekcie opracowanej metody pracy powstała między innymi tzw. "praca taśmowa" charakteryzująca się bardzo wysoką wydajnością. Ujemnym jednak skutkiem takiej organizacji pracy była monotonia pracy, która powodowała różnego rodzaju frustracje pracowników. W miarę rozwoju techniki (tzn. zastępowania pracy ręcznej maszynami), rozwoju organizacji pracy (większy udział pracy myślowej niż fizycznej), rozwoju takich nauk jak fizjologia (np. umiejętność określania wydatku energetycznego przy pracy), psychologii, teorii informacji, cybernetyki, pojawił się nowy sposób myślenia o działalności ludzkiej - myślenie systemowe,  umożliwiające ogarnięcie całego, skomplikowanego  procesu pracy. Duże osiągnięcia w tym zakresie przyniosła II wojna światowa. W tym okresie, wojenny przemysł lotniczy USA produkował olbrzymie ilości samolotów, które niestety nie spełniały oczekiwanych wartości bojowych. Okazało się bowiem, że te bardzo nowoczesne, jak na te czasy, samoloty są tak skomplikowane, że człowiek nie potrafi w pełni się nimi posługiwać. Powodowało to duże straty w ludziach i sprzęcie. Dokooptowano więc do zespołów projektanckich i laboratoriów specjalistów z zakresu nauk o człowieku (fizjologów, antropologów, socjologów, psychologów, itp.), którzy wraz z technikami opracowywali nowe konstrukcje samolotów pod kątem ludzkich możliwości operowania tymi maszynami. I tak powstała w USA  psychologia inżynieryjna . Po wojnie  doświadczenia laboratoriów rządowych zostały przekazane do przemysłu cywilnego, który wykorzystywał doświadczenia wojskowe dla konstrukcji maszyn i urządzeń dla gospodarki kraju. Z czasem psychologia inżynieryjna przekształciła się w ergonomię. Naukę ta zwana jest do tej pory w USA jako: human  factor  engineering  lub  human engineering  -  inżynieria ludzka. Za oficjalną datę powstania ergonomii w Europie uważa się rok 1949, kiedy to w Anglii w Oxfordzie założono Ergonomiczne Towarzystwo Badawcze (Ergonomics Research Society).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt