Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sądy pracy

Opis
Zgłoś uwagę
(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), sąd pracy oraz sąd pracy i ubezpieczeń społecznych zwane sądami pracy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt