Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sadzowatość

(fitopatologia leśna), choroba występująca na igłach lub liściach i zielonych pędach. Przez sadzowatość rozumie się ciemne, stosunkowo łatwo ścieralne naloty, podobne do pobrudzenia sadzą. Nalot ten powstaje w wyniku wystąpienia grzybni, owocników lub zarodników wielu gatunków grzybów przedstawicieli gromady Ascomycota (Asterina spp., Microthyrium spp., Meliola spp. ) oraz grzybów mitosporowych (Hormiscum spp., Dematium spp.). Niektóre z tych grzybów są pasożytami wnikającymi do komórek skórki za pomocą ssawek, inne zaś mają charakter epifitycznie żyjących saprotrofów. Często występowanie tych grzybów związane jest z pojawieniem się lepkiej substancji będącej wydzieliną niektórych owadów - mszyc (Aphididae), czerwców (Cocccidae) i miodówek (Psylla spp.). Wydzieliny te są atrakcyjną pożywką dla sadzaków. Szkodliwość dla drzew to osłabienie żywotności roślin gospodarzy głównie poprzez ograniczenie procesów asymilacji dwutlenku węgla i zmniejszenie przyrostów.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Mańka K., 2005. Fitopatologia Leśna. Wydanie VI zmienione i poprawione. PWRiL Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt