Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

samooczyszczanie się wód podziemnych

(inżynieria leśna, hydrologia), zespół naturalnych i współdziałających procesów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych, dzięki którym następują korzystne zmiany jakości. Głównymi procesami fizyczno-chemicznymi samooczyszczania są: dyspersja, rozcieńczanie, utlenianie i redukcja, wytrącanie, hydroliza, wymiana jonowa i sorpcja, parowanie i odgazowanie oraz koagulacja. Rodzaj procesów i intensywność ich przebiegu zależy od warunków hydrogeologicznych oraz rodzaju i sposobu zanieczyszczenia wód podziemnych.
Samooczyszczanie biologiczne odbywa się głównie w glebie i strefie aeracji, w mniejszym stopniu w strefie saturacji. Efektem procesów samooczyszczania jest ograniczenie przestrzenne zasięgu stref zanieczyszczenia wokół ogniska zanieczyszczeń i na drodze migracji substancji zanieczyszczających. Oceny intensywności i zasięgu tych procesów dokonuje się na podstawie równań dyspersji.
ang. groundwater self-purification

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Oczyszczanie wody, A. L. Kowal, M. Świderska-Bróż, Wydanie szóste, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 2009, ISBN 978-83-01-15871
Uzdatnianie wody, Prac. zbior. pod red. Jacka Nawrockiego i Slawomira Biłozora, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13207-8


 

Powiązane hasła

solidyfikacja

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt