Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

samoregulacja na poziomie ekosystemu leśnego

(Ekologia lasu, samoregulacja w ekosystemach leśnych), w ekosystemie leśnym funkcjonują wszystkie mechanizmy regulacyjne niższych poziomów organizacji przyrody (komórka, osobnik, populacja, gatunek, biocenoza), ale ponadto mechanizmy związane wyłącznie z tym poziomem. W ujęciu globalnym, typy ekosystemów należące do poszczególnych biomów leśnych wykazują przystosowanie do warunków (termicznych, wodnych, glebowych) będących pochodną ich położenia geograficznego. Z tegoż położenia wynika potencjał ich biomasy i bioróżnorodności. Fakt ten jest wyrazem działania mechanizmów regulacji występowania poszczególnych typów ekosystemu w biosferze. Podstawowe mechanizmy samoregulacyjne w samym ekosystemie leśnym związane są z ich zdolnością pochłaniania i magazynowania energii słonecznej oraz sterowania jej przepływem przez skomplikowaną sieć troficzną. Przepływ energii jest ściśle sprzężony z krążeniem materii w tej sieci. Krążąca w ekosystemie leśnym materia i niesiona z nią energia pozwalają organizmom rosnąć, rozwijać się i rozmnażać. Dzięki temu życie w ekosystemach leśnych stale odradza się i trwa. Ekosystem leśny stanowi nierozerwalne połączenie biocenozy i jej siedliska, przy czym suma obu tych składowych tworzy warunki życia bytujących w nim organizmów (środowisko leśne, czyli biotop). Między czynnikami klimatycznymi i glebowymi a składnikami biocenozy istnieją w ekosystemie leśnym wielorakie sprzężenia zwrotne. Na przykład drzewa, poprzez kształtowanie klimatu wnętrza lasu i dostarczanie detrytusu tworzą korzystne warunki życia dla edafonu, którego aktywność wpływa pozytywnie na żyzność gleby, co z sprzyja wzrostowi drzew, a to znowu wpływa korzystnie na aktywność edafonu. Inny przykład dotyczy gospodarowania wodą przez las. Otóż drzewostan korzystnie wpływa na zdolności retencyjne gleb leśnych (ochrona ich wierzchniej warstwy, zwiększanie porowatości i drenażu), dzięki czemu zostają jednocześnie zabezpieczone jego potrzeby w zakresie pobierania wody. Podobnych przykładów można by podać znacznie więcej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (z wykorzystaniem różnych źródeł)

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.;
Weisz P. B. (1977): Biologia ogólna. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt