Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

samowola budowlana

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), działanie naruszające przepisy Prawa budowlanego głównie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczących postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, budowy i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych i ich utrzymania. Są to naruszenia szczególnie związane prowadzeniem robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wprowadzeniem istotnych zmian w obiekcie budowlanym w stosunku do zatwierdzonego projektu lub dokonanego zgłoszenia bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, przystąpieniem do użytkowania obiektu bez uzyskania decyzji na użytkowanie (jeśli wymagane zgodnie z art.55 w/w ustawy) lub bez zgłoszenia zakończenia robót budowlanch oraz zmiana tego użytkowania.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
G. Trzciński. 2010. Samowola budowlana. Materiały na Podyplomowe Studia "Zrównoważone Użytkowanie Obszarów Leśnych w Rozwoju Regionalnym". Wydział Leśny SGGW. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt