Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sandr

(Gleboznawstwo leśne), element morfologii przedpola lodowca, zwykle płaski lub zbliżony do płaskiego stożek napływowy zbudowany z materiałów przyniesionych przez wody lodowcowe bliskiego zasięgu, najczęściej przez → piaski sandrowe. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu. Sandry zbudowane są z materiału piaszczystego oraz żwirowego ułożonego warstwami i stanowią zwykle pokrywy o znacznej powierzchni. Ze względu na przemywanie wodą są to materiały ubogie glebotwórczo, ale nie tak ubogie jak piaski i żwiry rzecznolodowcowe. Powstają z nich gleby rdzawe i bielicowe porastane zwykle przez bory sosnowe. Przykłady dużych pól sandrowych w Polsce to Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie. Mniejsze, często porozdzielane rzekami obszary sandrowe spotkać można w wielu miejscach Polski północnej i środkowej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa. Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa 1994. Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt