Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

schody terenowe

(Turystyka), schody zlokalizowane wzdłuż szlaku/trasy turystycznej, niwelujące spadki podłużne i/lub poprzeczne terenu. Są one zawsze przeszkodą dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ich istnienie w obrębie szlaków/tras łatwo dostępnych powinno być wykluczone lub ograniczone do absolutnego minimum. Więcej na temat schodów terenowych tworzonych w obrębie przestrzeni łatwo dostępnych znajduje się w serii wydawniczej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. Turystyka w Lasach Państwowych, w tomie I pt. Las bez barier - obiekty terenowe. Jeżeli natomiast schody terenowe budowane są w obrębie przestrzeni średnio lub trudno dostępnych dla osób niepełnosprawnych można stosować przepisy § 45. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Moerkiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Wioletta Kacprzyk

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt