Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ścieżka rowerowa

(Turystyka), ogólnodostępny obiekt pełniący funkcje komunikacyjne, przeznaczony dla rowerów, tworzone często w sąsiedztwie dróg publicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić mnie mniej niż: 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa, 2.0 m - gdy jest ona dwukierunkowa, 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi. Szerokość ścieżki rowerowej należy jednak ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenie, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinno przekraczać 1 cm. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst pierwotny: Dz.U.1999.43.430

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt