Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ścisła ochrona

(Ochrona przyrody), w odniesieniu do parków narodowych i rezerwatów przyrody – forma ochrony polegająca na zakazie jakiejkolwiek ingerencji w przyrodę i na zabezpieczeniu jej przed wpływami zewnętrznymi, z założenia na czas nieokreślony.
W stosunku do chronionych gatunków roślin grzybów i zwierząt – forma ochrony polegająca na wprowadzeniu zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody w art. 51 (dla roślin i grzybów) oraz art. 52 (dla zwierząt). W odróżnieniu od ochrony częściowej, w przypadku ochrony ścisłej, organ wydający zgodę na odstępstwa od zakazów może skorzystać tylko z dwóch przesłanek: nadrzędnego interesu publicznego oraz korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska. W przypadku ochrony ścisłej zgodę na odstępstwa od niektórych zakazów wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Zdjęcia

ochrona ścisła - kukułka krwista

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt