Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

SEBI 2010

(Ochrona przyrody), SEBI 2010 (skrót od ang. Streamlining European 2010 biodiversity indicators) wskaźniki różnorodności biologicznej do oceny postępów w osiąganiu celów wyznaczonych na rok 2010, tj. powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do roku 2010. Obecnie przygotowywane są wskaźniki dla horyzontu 2020 – SEBI 2020.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt