Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

selekcja naturalna

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), dobór naturalny; proces w którym środowisko ogranicza wielkość populacji i zmusza osobniki do konkurowania o zasoby. Pewne osobniki dziedziczą cechy, które pozwalają im przeżyć i rozmnażać się lepiej, niż osobniki o innych cechach. Utrzymuje w przy¬rodzie korzystne warianty (mutanty, mieszańce itp.) przy równoczesnej eliminacji form gorzej przystosowanych, ale nie ma określonego, dającego się przewidzieć celu. Jest ona konsekwencją różnic selekcyjnych między geno-typami w odniesieniu do ich zdolności reprodukcyjnych. Proces ten pierwotnie odnoszono tylko do osobników w ob¬rębie populacji (selekcja darwinowska), ale zarówno selekcja, jak i współ¬zawodnictwo w różnej formie ma miejsce także wśród jedno¬stek biologicznych wyższego i niższego rzędu niż osobniki.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Winter P. C., Hickey G. I., Fletcher H.L., 2004. Genetyka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Rieger R., Michaelis A., Green M. M., 1974. Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt