Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

selekcja stabilizująca

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), selekcja normalizująca, selekcja dośrodkowa, faworyzuje jako optimum wartości średnie dla danej popu¬lacji. W wyniku selekcji stabilizującej następuje zwężenie zmienności przez eliminację skrajnych wariantów, których źródłem są mu¬tacje, migracje i rekombinacje. W obrębie populacji, które w danych, stałych warunkach osiągnęły wysoki stopień przy¬stosowania, z pokolenia na pokolenie zachowywany jest pewien zakres zmienności genotypowej o wypróbowanej wartości adaptacyjnej. Selekcja stabilizująca nie prowadzi zatem do zmian ewolucyjnych, ale raczej zachowuje aktualny stan adaptacji. Jeżeli osobniki rodzicielskie reprezentują typy zbliżone do średniej dla populacji, efekt stabilizacyjny w potomstwie może polegać na eliminacji genotypów, warunkujących rozwój fenotypów odbiegających od tej średniej lub silniej reagujących na zmiany i zakłócenia w środowisku.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rieger R., Michaelis A., Green M. M., 1974. Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt