Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

selekcja

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), dobór – zjawisko polegające na różnicującej i nielosowej reprodukcji różnych genotypów, stanowiące najbardziej istotny czynnik ewolucyjny, powodujący kierunkowe zmiany frekwencji genów i genotypów w populacjach. W braku selekcji i mutacji, frekwencje te przy swobodnym krzyżowaniu w obrębie dużych populacji pozostają z pokolenia na pokolenie nie zmienione (prawo Hardy- Weinberga). Selekcja biologicznie preferująca określone genotypy wskutek ich wyższości wyrażającej się żywotnością, długowiecznością, większą zdolnością do krzyżowania się, zapładniania i migracji, ma równocześnie charakter pozytywny i negatywny, tzn. preferencja reprodukcyjna i przeżywalność jednych genotypów idzie w parze z eliminacją innych, gorzej przystosowanych. Selekcja może działać na poziomie genów, komórek, klonów, potomstw pochodzących od tych samych rodziców, populacji, między populacjami i między gatunkami. Efektywność selekcji w obrębie popu¬lacji uprzednio nieselekcjonowanej zależy od rodzaju i in¬tensywności czynników selekcjonujących, od działania genów zawartych w selekcjonowanych fenotypach oraz od stopnia i charakteru zmienności genetycznej w obrębie populacji.
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rieger R., Michaelis A., Green M. M., 1974. Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt