Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

serwer wirtualny

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), technologie wirtualizacji (virtual machine technology — VM) pozwalają na jednoczesne uruchamianie wielu systemów operacyjnych w jednym systemie fizycznym, na przykład na serwerze. Przed powstaniem technologii wirtualizacji, na jednym serwerze w danej chwili mógł działać tylko jeden system operacyjny — fizyczne środowisko systemu operacyjnego, pracujące bezpośrednio na serwerze (patrz ilustracja 2A).  Dostępne dziś technologie, takie jak Microsoft Virtual Server 2005 R2, pozwalają na utworzenie ponad warstwą fizyczną dodatkowej warstwy, umożliwiającej jednoczesną pracę wielu systemów operacyjnych na tym samym serwerze. Działanie technologii wirtualizacji polega na alokowaniu wirtualizowanych zasobów sprzętowych dla wirtualnych systemów komputerowych, zwanych też maszynami wirtualnymi. Na maszynach tych uruchamiane są wirtualne śro¬dowiska systemów operacyjnych. Opracowywane obecnie przez Microsoft i innych producentów nowe technologie pozwolą na wbudowanie usług wirtualizacji bezpośrednio w system operacyjny i zarządzanie zasobami dla poszcze¬gólnych środowisk systemów operacyjnych za pomocą tak zwanego programu nadzorcy (hypervisor).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Microsoft Volume Licensing. 2006

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt