Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

serwisowalność

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), serwisowalność określa czy i w jakim zakresie rozwiązanie może być modyfikowane (korekty oraz adaptacje). Pojęcie to stanowi miarę wymagań w stosunku do systemów IT. Stosowane miary: -wartość średnia i maksymalna: czas zlokalizowania, naprawy i testowania niewielkich błędów lub modyfikacji, czas odstawienia i ponownego uruchomienia systemu, liczba koniecznych restartów systemu po zmianach, wymagana częstość rutynowych przeglądów, średni koszt rutynowej obsługi serwisowej Ilość czasu potrzeba na wykonanie rutynowej obsługi, % czasu obsługi serwisowej na godzinę pracy rozwiązania, koszt rutynowej obsługi rozwiązania na godzinę pracy, warunki, jakie należy spełnić, aby przeprowadzić obsługę serwisową rozwiązania (liczba osób, kwalifikacje, osprzęt).

 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Projekt "LAS". Koncepcja informatyzacji Lasów Państwowych. Antares na zlecenie DGLP. 2004

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt