Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siedliska przekształcone

(siedliskoznawstwo leśne), siedliska przekształcone, w których w skutek sztucznie głębokiego obniżenia poziomu wód gruntowych (silnego odwodnienia) bądź jego podniesienia (zawodnienia) dokonały się daleko idące zmiany jakościowe, prowadzące do nowego układu ekologicznego. Przykładowo siedliska potencjalnych olsów jesionowych (OlJ) aktualnie najczęściej okreslane sa jako Lasy mieszane wilgotne (LMw). Znacze obszary dawnych lasów łegowych (Lł) obecnie są różnymi odmianami lasów świeżych (Lśw). Na nowszych mapach określane najczęściej symbolem "Z3"; np. OlJ-Z3;

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004. Opracował Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Powiązane hasła

stan siedliska leśnego

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt