Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siedliska silnie zdegradowane

(siedliskoznawstwo leśne), siedliska o silnie obniżonej naturalnej żyzności spowodowanej przez gospodarkę (wprowadzanie monokultur sosny i świerka, w przeszłości także grabienie ściółki, wypasy), gdzie silne obniżenie produkcyjności o jeden typ siedliskowy. Przykładowo siedliska potencjalnych Lasów mieszanych świeżych (LMśw) aktualnie najczęściej okreslane jako bory świeże (bśw - pisane małą literą). Na mapach glebowosiedliskowych wcześnej oznaczane były literą "D"; np. LMśw-D; lub LMśw/bśw. Na nowszych mapach określane najczęściej jak sybolem D1 lub D2; np. Lśw-D2;

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004. Opracował Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Powiązane hasła

stan siedliska leśnego

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt