Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siedliska zdewastowane

(siedliskoznawstwo leśne), powstają przez zniszczenie warstwy glebowej aż do skały macierzystej lub zasypania gleby leśnej grubą pokrywą (warstwą) obcego materiału, w wyniku prowadzenia większych robót ziemnych lub innych działań. Na części takich siedlisk - po ich rekultywacji - prowadzona jest gospodarka leśna. Na nowszych mapach określane symbolem "D"; BMśw-D

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004. Opracował Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Powiązane hasła

stan siedliska leśnego

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt