Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siedliska zniekształcone

(siedliskoznawstwo leśne), siedliska słabo zmienione przez: uprawę rolną, gospodarkę leśną, wypas, grabienie ściółki leśnej, intensywne nawożenie, zmiany warunków wodnych bądź inne czynniki. Cechy łatwo zmienne siedliska są zmienione, lecz nie wskazują na inny typ siedliska leśnego niż jego cech trwałe. Na mapach glebowosiedliskowych wcześniej wykonanych oznaczane symbolem "z"; np. LMśw-z. Na nowszych mapach określane najczęściej symbolem "Z1"; LMśw-Z1a;

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004. Opracował Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Powiązane hasła

stan siedliska leśnego

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt