Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siedlisko jako wypadkowa położenia

Opis
Zgłoś uwagę

(Ekologia lasu, siedlisko i środowisko leśne), bezpośrednio od położenia zależy klimat. Z kolei klimat wpływa na kształtowanie gleb, zarówno bezpośrednio (procesy wietrzenia), jak i pośrednio - poprzez wpływ na występowanie określonych gatunków roślin i edafonu, decydujących o przebiegu właściwych procesów glebowych (kształtowania profilu glebowego). Skoro więc położenie warunkuje zarówno klimat, jak i glebę, zatem siedlisko jest jego wypadkową.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (na podstawie różnych źródeł)

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt